Psykoterapi

Inledning, behandling och pris

Psykoterapi är en samtalsbehandling vars syfte är att lindra psykiska besvär. Att få stöd för att hantera återkommande besvär som uppstår på antingen ett emotionellt, relationellt eller existentiellt plan. Ofta märks detta genom relationer, återkommande tankar eller när humöret förändras. Psykoterapi kan även vara ett stöd för att möjliggöra fördjupad insikt och förbättrad tillvaro.

 

Inledning

Vi inleder med att samtala om anledningen till kontakten och i samband med detta vanligtvis även om nuvarande livssituation, tidigare händelser, samt önskan om förändring i livet. Ifall vi båda upplever att kontakten och temat för våra samtal verkar fungera så pratar vi om hur en vidare planering kan se ut såsom hur terapi genomförs, frekvens för möten samt målsättning. Orsaker till varför någon önskar kontakt kan variera i stor grad. Vanliga orsaker kan vara nedstämdhet, oro, ångest eller svårigheter i arbete eller relationer. Mötena och behandlingsmetod anpassas efter dina individuella behov.

 

Behandling

Behandlingsarbetet bygger på en narrativ grund. Det innebär att arbetet inriktar sig på att öka våran förståelse för hur vi betraktar olika händelser, situationer eller önskningar. Förhoppningen är att insikten ska hjälpa till att finna nya förhållningssätt för att hantera något som är besvärligt.

Metoden som tillämpas är psykodynamisk psykoterapi (PDT). Innan terapin inleds har du rätt att veta vad målsättningen med behandlingen är samt hur den kommer att gå till.

 

Pris

Privatperson: 1150 kr per session

Par: 1500kr per session

Företag: enligt överenskommelse

Student eller pensionär: 850 kr per session

 

En individuell session varar i 45 minuter och en parsession varar i 60 minuter. Tyvärr gäller ej högkostnadskort.

 

Övrig information

Jag efterföljer Socialstyrelsens riktlinjer för journalföring och kvalitetssäkring. Legitimerade psykologer lyder under Hälso- och sjukvårdslagen

Som leg. psykolog har jag tystnadsplikt. Det innebär att jag inte ger någon information om dig till någon utan ditt medgivande.

Via mitt medlemskap i Psykologförbundet samt Psykologföretagarna har du som klient en patient- och ansvarsförsäkring som innebär en trygghet för dig.

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du vår användning av cookies.